Ma gaming

Về ma gaminG

Streamer nhỏ tuổi nhất
cộng đồng Free Fire Việt Nam
Được đánh giá rất cao với kỹ năng tuyệt hảo.